SYSTEMY INFORMATYCZNE

Oferujemy innowacyjnych systemy informatyczne w postaci rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Za każdym razem uwzględniamy różnorodne potrzeby i zapewniamy kompleksową obsługę i wdrożenie.

Intranet

Jest to rodzaj wewnętrznej sieci komputerów - wewnętrzny system komunikacyjny firmy lub instytucji. Zadaniem Intranetu jest wspomaganie wewnętrznego obiegu informacji oraz pomoc w zarządzaniu i funkcjonowaniu.

Extranet

Extranet to rozwiązanie sieciowe pozwalające na sprawny przepływ informacji pomiędzy firmami posiadającymi rozbudowane sieci partnerów, dystrybutorów oraz dostawców, co daje np. możliwość z szybkim zapoznaniem się z oferta handlową danej firmy. Extranet działa z pominięciem Internetu – wszystkie informacje są, zatem bezpieczne, nie ma zagrożenia dla przechwycenia danych z zewnątrz.

SZYBKI KONTAKT