OPIS

FlorNatur LBG - logo

Projekt logo programu "FlorNatur LBG - Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski". Zamawiajacym był Leśny Bank Genów z Kostrzycy.

REALIZACJA