OPIS

Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe

Strona dla Karkonoskie Stowarzyszenia Szybowcowego mająca za zadanie preznetować dokonaina stowarzyszenia, popularyzować szybownictwo jako sport oraz być kanałem przepływu informacji pomiędzy osobami zrzeszonymi w KSS. KSS to stowarzyszenie zreszająceo pilotów i instruktorów wywodzący się z Aeroklubu Jeleniogórskiego. 

zakres projektu: projekt graficzny, wdrożenie CMS, XHTML, CSS, Javascript, baza danych PostgreSQL

REALIZACJA